Jag vill haaaa

Men får inte.   :-(
Inga sötsaker.
*frustar högt och ljudligt*


Undrar om man skulle äta ihjäl sig om man hade en mjukglassmaskin hemma ?  

Trampolinkatten Oliver - The Trampolinecat Oliver

- Nej nej Matte, jag hoppar inte på trampolinen !
- No no mate, I dont jump on the trampoline !


-
Just på väg ner.
- Tänkte bara städa undan några barr.
- Just on my way down.
- I would just clean out some needles.


-
Snart nere.
- Soon down


-
Ops, det är högt.
- Oh, its high.


-
Weeeeeeeeeeeeee Jag flyger.
- Weeeeeeeeeeeeeeee I'm flying.


Du behöver faktiskt klippa lite här Matte !
- You need to actually cut a little here mate.!


-
Man blir hungrig av trädgårdsarbete.
- You become hungry of gardening.


- Nåt annat jag kan hjälpa till med ?
- Anything else I can help you with ?

Landet - Summer cottageNike hängde på väggen i helgen.

Lill-Matte vi saknar dig :-(

En ensam liten kisse i ett stort tom rum.
Puzzel saknar dig och det gör Mams med.  


Kom hem och hälsa på oss ibland !
Puzzel undrar om vi får komma och hälsa på er ?
Om Puzzel inte hårar ner så mycket. 
Så M inte blir allergisk.
Vi ska hålla i alla hårstråna.
*lovar*
Kramar i massor !  


Jag vann på lotteri igår - I won the lottery yesterday

så jag köpte en bil.
ENG: so I bought myself a car.Levina Gosungen

Levina är ute och seglar med mamma och pappa.
Här badar hon i sittbrunnen.

ENG: Levina is out sailing with Mom and Dad.
Here she bathes in the cockpit.


Skånehuset - Ett sista farväl Skånehouse - One last godbye

Här har barnen och jag tillbringat alla somrar tillsammans med Farmor och Farfar (Alice och Eric) från Christoffer var 9månader. I många år så åkte vi troget ner och hade några sköna sommarveckor i Slimminge.
I början fanns bara rinnande kallt vatten och mulltoa.
I år när jag kom ner så fanns det både vanlig toalett och dusch.
Jag saknar allt värmande av vatten.
Till allt.
Disk. Tvätt. Mat.  För att inte tala om när man värmde vatten till hårtvätten.
Vatten sattes på och man gick ut och tog en cigarett eller en kopp kaffe på baksidan.
Självklart så hade någon annan använt ens varmvatten och man fick börja om från början igen.
Igen och igen och igen.    
Det var ett evigt jagande på varmvatten.
Men det hörde till.
Och det var roligt.
Farfar gick på utflykt med barnen och visade allt som gick att se.
Vi besökte Johanna Museet med det självspelande pianot.
Ett av dom få i Sverige som fungerar.
Åt våfflor på kafeet inne i Ystad och handlade (självklart på Konsum) i Skurup.
Solen sken alltid och vattnet var varmt.
*ler*
Nej, så var det ju inte självklart.
Ihärdigt försökte vi spela badminton, vilket aldrig gick bra iom att det alltid blåser.
Men Farfar köpte drakar och det gick bättre.
Badade gjorde vi alltid.
Men varmt var det inte.
Men det ligger ju längst ner i Sverige och blir aldrig riktigt varmt.
Vi åkte ner till Smygehuk (Sveriges sydligaste udde) och till Abbekås fiskeläger.
Eric berättade och kunde saker om alla ställen.
Vi besökte många många mer ställen.
Och vi hade underbara somrar nere i "Skånehuset" som barnen kallade det.
Man var inte i Skåne förrän man SÅG Skånehuset.
Då jublade barnen och visste att vi var framme.
Farmor och Farfar slöt upp med stora famnen och det börjades med att fika.
En bit upp på vägen låg Lena och Lennarts hus.
Dom hade hästar och ett underbart hus.
Barnen fick rida och jag fick till och med rida ut i skogen vid några tillfällen.
Ett par somrar så lånade vi en ponny från en gård en bit därifrån.
Vi gick dit och hämtade den och fick sedan ha den i Lena och Lennarts stall.
Sen fick barnen rida själva i hagen som dom hade.
Snacka om lyx.
Emilie som ju gick i ridskola red rätt mycket.
Men även Christoffer red en hel del.
Hagen som ligger precis utanför huset hade Lena och Lennart som hästhage så det första man såg när man gick ut i köket var hästarna som gick där i hagen.
En otroligt fridfull syn.
En av dom hundarna jag hade lekte faktiskt tafatt med hästarna och hästarna lekte tillbaka.
Dom hade oerhört roligt.
På den tiden var inte Farmor så allergisk så vi hade alltid med vår hund.
Dom varierade lite med åren.
Farmor hade alltid en följeslagare med när hon hämtade morgontidningen.
Så hon inte skulle känna sig ensam.     *ler*
Tack för alla fina år vi fått vara hos er !
Minnena lever kvar och kommer alltid att göra.
BIlder längre ner.

ENG: Here thave children and I spent all the summers with Grandma and Grandpa (Alice and Eric) from Christoffer was mounth. For many years, so we went down faithfully and had some beautiful summer weeks in Slimminge.
In the beginning there were just running cold water and humus toilet.
This year when I came down, there was both common toilet and shower.
I miss all job with warming water.
For everything.
Disk. Laundry. Food. In order not to talk about when warming water to hairwash.
Water was put on and went out and took a cigarette or a cup of coffee on the back.
Of course it was someone else using your hot water and it had to start from scratch again.
Again and again and again.
It was a forever chasing the hot water.
But it belonged to.
And it was fun.
Grandpa went on tour with the children and showed everything that were to see.
We visited Johanna Museum with the self-playing piano.
One of them get in Sweden that works.
To the waffles at the café in Ystad and was (of course at Konsum) in Skurup.
Sun was shining and the water was always warm.
* smiles *
No, so it was not obvious.
Hard, we tried to play badminton, which never went well because that there is always blowing.
But Grandpa bought kites and it went better.
Bathed did we ever.
But it was not hot.
But it is indeed at the bottom of Sweden and is never really hot.
We went down to Smygehuk (Sweden's southernmost tip) and to Abbekås fishing camp.
Eric told us things on every point.
We visited many many more places.
And we had wonderful summers down in the "Skåne house" as the children called it.
It was not until they saw the Skåne house that we really were in Skåne.
Then rejoiced kids and knew we were there.
Grandma and Grandpa came up with big arms and it started with coffee.
A bit up the road was Lena and Lennart's house.
They had horses and a wonderful house.
The children got to ride and I got up to ride out in the woods a few times.
A couple of summers, so we borrowed a pony from a farm a bit from there.
We went there and got it and then have it in the Lena and Lennart's stall.
Then the kids got to ride themselves in the field as they had.
Talk about luxury.
Emilie which went red in the riding school a great deal.
But Christoffer red a lot to.
Hagen located just outside the house had Lena and Lennart as paddock so the first thing we saw when we went out in the kitchen were the horses who went there in the field.
An incredibly serene sight.
One of the dogs I had played really awkward with the horses and the horses were playing back.
They had great fun.
At the time, Grandma was not so allergic so we had always with our dog.
They varied little over the years.
Grandma always had a companion when she downloaded the morning newspaper.
So she would not feel alone. * smiles *
Thanks for all fiscal years we have had to be with you!
The memories live on and will always do.

Skånehuset från framsidan
Skåne Hall from the front


Huset från baksidan
The house from the backside


Från framsidan mot hästhagen.
From front to horsehagen.


Från baksidan ner mot Slimminge.
From backside to Slimminge.
Lena och Lennarts hus gamla hus.
Lena and Lennarts old house.
Nya hästar i hagen ovanför Lena och Lennarts hus.
New hourses in Lena and Lennarts old paddock.


Ole och Christoffer diskar.
Ole and Chistoffer do the washing.


Det är jobbigt att diska så Christoffer vilar med en god bok.
Its hard work to do the washing so Christoffer have to rest with a good book..


Mossbystrand


Eva Åsa och jag badade.
Så inte sonen.
Eva Åsa and I were bathing.
But not my son.


Eller Ole
Or Ole


Några nattbilder
A few nightpictures
Till slut några bilder på Åsa och Oles kisse Murre.
At last a cpuple of pictures of Åsa and Oles cat Murre.Vitöras planering för att bli Supreme Premier

Järva

Klass 4

Grand Internationell Premier

Katten och jag 1-2aug

Klass 4

cert svenskt  1     KLART 1

Katten och jag 1-2aug

Klass 4

cert svenskt 2      KLART 2

CCC 19 aug      

Klass 4

cert svenskt 3      KLART 3

CCC 20 aug

Klass 4

cert svenskt 4      KLART 4

SW 19-20sept

Klass 4

cert svenskt         KLART 0

TCC 3-4 OKT

Klass 4

Cert svenskt 5

TCC 3-4 OKT

Klass 4

Cert svenskt 6

Norge Østfold17 okt

Klass 4

Cert utländskt 7

Norge Østfold 18 okt

Klass 4

Cert utländskt 8

SK 7-8 Nov

Klass 4

Cert svenskt 9

SK 7-8 Nov

Klass 4

Cert svenskt 10

Birka  28-29nov

Klass 4

cert svenskt 11

Birka  28-29nov

Klass 4

cert svenskt Reserv


Tusen tack Solveig

Solveig, Olivers uppfödare http://www.diadems.no/ skrev så fint i sin dagbok om Oliver och mig.
Det är så roligt att 5år senare fortfarande ha så fin kontakt med sin uppfödare.
Trots alla dom kullar, kattungeköpare och enorma framgångar Solveig haft så gläds hon med mig och Oliver.
Jag är så glad för det !
Klem Solveig från mig och Oliver och resten av Ligan.
Snart fyller Oliver hela 5år.
Det är helt ofattbart.

18. juni

GRATULERE med IP Oliver og Ingrid :o)

Oliver fra O kullet var i Norge i helgen med sin svenske matmor og det ble mye heder på matmor. Mitted jenta hennes ble BIS voksen på lørdag og NOM på søndag og Oliver ble IP.

Oliver ble solgt som en selskapskatt til Ingrid for flere år siden og han er virkelig en herlig kosegutt!
Se på uttrykket i øynene hans! Man ser hvor snill og god gutt han er :o)

Jeg husker første gang Ingrid kom til oss.
Hun kjørte helt fra Stockholm for å hilse på Oliver og det "bare" for en kosekatt!
Det ble full kjærlighet fra begge sider.
Ingrid kom derfor igjen noen uker senere å hentet Oliver.

Det var første katten jeg solgte ut av Norge og jeg har aldri angret på det.
Han fikk verdens beste hjem!

Ingrid ville siden gjerne bli forvert for meg, men det var ikke så lett med den store avstanden.
Jeg er derfor veldig glad for at hun nå har blitt forvert til en fantastisk flott brunmasket mitted jente og oppdretter bør være glad :o)

Gled deg til kull Ingerid og lykke til!

 

¨¨¨¨^^****Grattis Bandit 4år****^^¨¨¨¨ ***Congratulations Bandit 4year***

Jag kommer hem sent ikväll och firar dig älskade gubben !
Puss och Kram !Weeeeeeeeeeee It's mine now
Mossbystrand i Skåne

Här var vi och badade igår.
Jag hoppas vi hinner ner en sväng imorrn också innan jag åker hem till 08a land igen.

Mossbystrand
Området finns längs kustvägen (109) mellan Trelleborg och Ystad. Här hittar du en av sydkustens vackraste och mest badvänliga stränder.

Det är långgrunt och sanden är vit och fin. Mycket barnvänligt.

ENG:  Here we were, and bathed yesterday.
I hope we get a turn down tomorrow also before I go home to Stockholm again.

Mossby Beach
The area is along the coastal road (109) between Trelleborg and Ystad. Here you will find one of the south coast's most beautiful and most friendly bathing beaches.
It is a long shallow and the sand is white and fine. Very child friendly.

Mjukglass Jordgubbstårta Sol och Sommar - Soft ice cream Strawberry cake Sun and Summer

Det är livet på en pinne.
Idag ska vi äta jordgubbstårta.
Den HÄR tårtan gjorde min underbara Marie till Levinas 1årsdag.
Ikväll åker sonen hem och dotter kommer ner istället.
Välkommen älskade barn !

ENG: There is life on a stick.
Today should we eat strawberry cake.
This cake made my wonderful Marie to Levin's 1 birthday.
Tonight goes my son home and my daughter going down instead.
Welcome beloved child !


Soooooooooool massor med sol - Sun a lot of sun


Weee Årets första bad - Weee The year's first bath

Idag var vi ner till badet.
I tidningen igår så skrev dom hade det hade varit 13gradet så vi förväntade oss iskallt vatten.
Det är ju  nästan ALLTID kallt härnere så här tidigt på året.
Plus halva sommaren ibland.
Men det var tydligen hela 19grader och med tanke på den kyliga våren var det rätt konstigt.
Men vi badade glatt en stund iallafall.
Jag har verkligen saknat lukten av tång och det salta vattnet.
Sen gick vi till kiosken och handlade glass.
En RIKTIGT stor mjukglass !
wow
Sån får man inte i Stockholm nånstans längre.
*mums* vad gott det var.
Bilder kommer

ENG: Today we were down to the bath.
The newspaper wrote yesterday that it had been 13 degrees so we expected ice-cold water.
It¨'s almost always cold down here so early in the year.
Plus half the summer sometimes.   *smile*
But it was apparently the entire 19 degrees and given the cool spring, it was right strange.
But we bathed happily for a while anyway.
I have really missed the smell of seaweed and the salt water.
Then we went to the kiosk and bought ice cream.
A really great soft!
wow
You can't get such big ice-cream in Stockholm anywhere anymore.
It was very good.
Photos will come.

Malmö_en annan del av världen - Malmö_an other part of the world

Stiger av i Malmö och det rusar genom huvudet:
- Behöver jag pass ? 
Skyller på att jag steg upp 20 i 4 i morse.

ENG:Disembark in Malmö and it rushes through my head:
- Do I need a passport?
Blame that I got up 20 of 4 this morning.

Tranås just nu - Tranås right now

Men med tanke på hastigheten på modemet så är jag väl i Jönköping innan jag skrivit klart.
Iallafall är jag på väg till Skåne.
Hemma torsdag igen.
Men datorn är med så jag kan hålla mig á jour med världen.   *ler*

ENG:But given the speed of the modem, I am well in Jönköping before I finished.
Anyway, I am on the way to Skåne.
Home Thursday again.
But the computer is with me so I can keep myself abreast with the world. * smiles *

Regnbågsbron - Rainbow bridge

En fullständigt underbar film om regnbågsbron.
Här hittar du den.
Tack Anna !   Honeysuckles
Jag lånade den från din sida.

ENG: A wonderful movie about rainbow bridge.
Here can you find it.
Thank you Anna ! 
Honeysuckles
I borrowed it from your website.

Det här vill jag ha *drömmer* - This, I want * dreaming *Jag hoppas dom kommer till SW i höst.
Här hittar ni fler träd.

ENG
I hope they get to the SW in the autumn.
You can find more climbingtree here


Eric Eric älskade Eric

Den här bilden ÄR verkligen Eric.
Med krattan i högsta hugg för att göra fint i trädgården på Tottvägen.
Eller kanske plantera en potatis eller två eller mörötter eller varför inte dom goda rödbetorna.


En artikel skriven i Sydsvenskan
Av TT
Publicerad 8 juni 2009 10.21 | Uppdaterad 8 juni 2009 10.38
Förre statsrådet Holmqvist död

Förre statsrådet och riksdagsledamoten Eric Holmqvist har avlidit, uppger familjen. Han blev 92 år gammal.

Holmqvist föddes i Svalöv och representerade Skåne i riksdagen. Under Tage Erlanders regering var han jordbruksminister och inrikesminister och i Olof Palmes första regeringen var Holmqvist försvarsminister. Han lämnade riksdagen 1982.


Skrivet av hans son Hans-Eric Holmqvist:

En 92-årig resa - från Svalöv till Solna
Det enda vi vet säkert om livet är att det har ett slut. Och när det väl kommer är det bättre att det kommer utan förvarning - mitt i steget! Och så blev det här.

92 år är en lång tid.

I hemmet i Svalöv fick man låna cykel av grannen om man behövde resa längre bort. Man hade inte råd med en egen. De äldsta sönerna började arbeta efter 6 år i skolan. Lönen på några kronor var ett välkommet bidrag till familjens försörjning.

Samhällsintresse och politik handlade inte bara om ideer och övertygelse. Ville man ha rättvisa och ett bättre livschanser för barnen fick man ta tag i saker själv. Det gjorde farmor och farfar. Farmor var den första kvinnan i Svalövs kommunfullmäktige. Köket fungerade som ett sorts socialkontor. Farfar satt i skolstyrelsen.

Av deras barn blev Sture kommunstyrelsens ordförande och Aina ledamot av krigsårens ransoneringsnämnd. Torget utanför kommunhuset i Svalöv kallas fortfarande för "Stureplan".

Eric blev så småningom riksdagsledamot och statsråd.

Eric blev jordbruksminister i början på 60-talet. Vi barn tyckte inte det var så kul. Vi hade hört att företrädaren Gösta Netzén blivit anfallen av bönder på ett möte.

I mitten på 60-talet flyttade han över till inrikesdepartementet. Det var en enorm arbetsbörda. Inrikes svarade för arbetsmarknad-, bostads-, regional- och invandringspolitik. Hur många ministrar det krävs för dessa frågor det krävs idag orkar jag inte ens räkna!

Var det enklare med politik då? Nja! Det här var den tiden när miljonprogrammet tuffade på som bäst. Först kritiserades det för att det bara var de som hade det bättre ställt som kunde flytta in i de fina nya husen och att för få hus byggdes. Sen svängde och kritiken handlade om tråkiga betongförorter. På 60-talet fick vi också de första stormarna kring flyktingar. För att inte tala om gröna vågen osv.

Alla fyra barnen gick med i SSU. Liksom hos farmor och farfar och även mormor och morfar samlades ungdomarna i familjens kök. När Eric kom hem trött efter dagens slit eller en lång resa satt där fullt med
debattsugna aktivister. Det blev inte någon stilla kvällsmacka utan en snabb reträtt till sovrummet.

Arvet gick alltså över till barnbarnen. Men det har inte stannat där! Vilket den som kan läsa bla Max Dahlbäcks sidor på Facebook kan förvissa sig om.

Nu finns det mitt i alltihop ett antal hyllmetrar arkiv att gå igenom. Nutidshistoria i etiketterade kartonger!

Det enda vi vet säkert om livet är att det har ett slut. Och när det väl kommer är det bättre att det kommer utan förvarning - mitt i steget! Och så blev det här.
92 år är en lång tid. I hemmet i Svalöv fick man låna cykel av grannen om man behövde resa längre bort. Man hade inte råd med en egen. De äldsta sönerna började arbeta efter 6 år i skolan. Lönen på några kronor var ett välkommet bidrag till familjens försörjning.
Samhällsintresse och politik handlade inte bara om ideer och övertygelse. Ville man ha rättvisa och ett bättre livschanser för barnen fick man ta tag i saker själv. Det gjorde farmor och farfar. Farmor var den första kvinnan i Svalövs kommunfullmäktige. Köket fungerade som ett sorts socialkontor. Farfar satt i skolstyrelsen.
Av deras barn blev en kommunstyrelsens ordförande och en annan ledamot av krigsårens ransoneringsnämnd. Eric blev så småningom riksdagsledamot och statsråd.Det politiska arvet fördes vidare till barnbarn.


Kattens Number One

Att klämma ner sig i den trängsta delen i klätterställningen är tydligen en sport.

ENG:To clamp down in the NARROWLY part of climbing is apparently a sport.

Bandit


Oliver
Vitöra

Sms-samtal med Lill-Matte från Norge

Lördagkonversation från Norge:
Inkan:
- Hon tog BIS !
Lill-Matte:
- Vann hon ?!
Inkan:
- Ja, det gjorde hon.
Lill-Matte:
- Du måste förklara för folk att det är min katt !

Söndagkonversation från Norge:
Inkan:
- Hon blev slagen av en utslagsröst vid 6-6.
Lill-Matte:
- Vann inte min katt !?
Inkan:
- Nej, inte idag.
Lill-Matte:
- Jag vill veta vem som slog henne !
Inkan:
- Nej, det får du inte för då händer det nåt dumt.    *ler*
Lill-Matte:
- Ja, men min katt är iallafall snyggast. Fattar inte domarna det ?!
Inkan:
- Jodå, men idag blev hon slagen.
Lill-Matte:
- Muttrar

-Lill-Matte:
- Naaw fett söt

Lill-Matte och Puzzel

Trevlig Midsommar ! önskar Ligan och Matte
Vi blev "Månadens vinnarbild" på Järva kattklubb i maj

*glad*  
Ni ser bilden här på Järvas sida.
Det är Bandit och Trixi.

Min älskade Norrman i på Mjøskatten i Norge

Tusen tack Aud och Silje för dom fina bilderna på min älskling !

Här är vi på domarbordet.
Ja, Oliver iallafall.


- Matte, kolla därborta.
- Det sitter kompisar på andra bord precis som jag.


- Och kolla där på läktaren.
- Spännande


- Matte, får jag gå och leka där ?


- Okej, då låter jag bli då.
- Är jag fin såhär nu då ?


- Matte, tror du domaren tycker om mig ?
- Är jag fin nog ?
- Vi har ju putsat på min päls massor, både du och jag och fönat varenda hårstrå.


- Älskade Oliver.
- Klart domaren tycker om dig.
- Du är finast av alla.


- Lite mer till höger Matte.


- Så !
- Nu räcker det Matte.
- Du får inte rufsa till pälsen mer.
- Nu måste jag vara fin när domaren ska titta på mig.


- Matte, är han klar snart tror du med sitt skrivande ?


- Jaha, vad har vi här då ?
- En ragdoll herre i sina bästa år.
*ler*


- Ja, han är lite tunn i kroppen.
- Han får pröva lite bodybuilding.


- Pleeeease domaren, ge honom ett cert är du bussig !
- Han blir Internationell Premier idag då !
- *ler gulligt och fint*
- Vi skulle bli så glada både Oliver och jag.


Domaren och Matte pratar med varandra om Olivers olika kvaliteer.


- Han är otroligt söt och han borde ha varit en flicka.


- Okej, han får sitt cert idag iallafall.


- Puss på oss !


- Älskar dig Matte !


Några bilder på den Olympiska ishallen där vi ställde ut.
Den var otroligt mäktig.

Jag glömde det viktigaste - I forgot the most important

Jag glömde det viktigaste pappret kvar i Norge.  
Den katten som om 4 veckor ska ta sin Grand Internationell Premier titel.
Och på min hemmaklubb dessutom är ju tanken.
Jag ringde iallafall Ann igår kväll för att få henne att skicka pappret till mig.
Hon lovade att göra det och jag hoppas jag hinner få fram dom i tid.
*suck*

ENG: I forgot the most important paper left in Norway.   
The cat as in four weeks  to take his Grand International Premier title.
I promice they will never forget me in Norway.
I called Ann last night to try to the paper sent home.
She promised to send it to mee.

Tack älskade Marie !!!!!!!!!!!!!!!!!

Jag kikade på paketet och en stund så började min trötta hjärna ana sig till vad det var däri.
Jag beslöt mig dock för att dra ut på det hela och avhöll mig från att öppna paketet ända till jag kom hem.
En STOR bedrift för att vara jag.
Tusen miljoner tack Marie !
Jag älskar dig och du visste precis.   *gråter en skvätt*
Den står nu i Vitöras prisskåp.Frukost - Breakfast

Värdinnan sa att det var okej om missarna var ute i stora rummet så jag släppte ut dom en stund.
Oliver och Vitöra gick runt och såg sig omkring.
Men Puzzel tog raskt sikte på frukostbordet.
ENG: Hostess said it was okay if the cats were out in the big room so I let them out for a while.
Oliver and WhiteEar walked around and took a look.
But Puzzel took quick aim at the breakfast table.


-
Matte matte, se vad Puzzel gör !
ENG:
Matte matte see what Puzzel do !


Puzzel och Oliver övergår istället till ampelliljorna som hänger där så frestande.
ENG:Oliver and Puzzel turns instead to eat of the lilies hanging there so tempting.
- Men älskade Vitöra.  
- Det är för sent att tvätta sig nu.
- Utställningarna har redan varit.  
ENG:
But lovely WhiteEar.  
It's too late to wash now.
The exhibitions have already been.


- Hej Matte Åsa, är du stolt över mig ?
ENG: - Hello Matte Åsa, are you proud of me ?
Kan lugna alla att både 2 och 4benta fick frukost till slut.
ENG: Can reassure everyone that both 2 and 4legged had breakfast in the end.

Lite bilder - A couple of pictures

Några av husen man kunde bo i.
ENG:  Some of the buildings you could live in.

Vägen ner till stranden och sjön Mjøsa.
ENG: The road down to the beach and the lake Mjøsa.


Jag älskar vatten.  Det är så otroligt fridfullt.
ENG: I love water. It's so peaceful.Helgens resultat i Norge

Här kommer en sammanfattning av helgens resultat.

Vitöra 
Lördag  Cert NOM
Söndag Cert NOM
Han har det fortfarande lite jobbigt när han sitter i panelburarna efter han blev biten i Slovakien.  :-(
Det här är andra utställningen efter vi var där.
Jag tar nu med mig en fäll som han får ha i buren. 
Han är dock avslappnad i själva utställningsburen. Nu i helgen fick han dela bur med Puzzel och det tror jag är bra.
Han har nu 5cert på väg mog att bli Grand Internationell Premier.  Fyra utländska i tre olika länder och ett svenskt.   *ler*
Larvigt att ta dom i Sverige.   Varför inte vända på alltihop istället.   Bara ta utländska och ett i Sverige eller nåt.  
*ler*   Nej, iom att jag skulle åka för att få utländskt cert på Puzzel och Oliver så kunde Vitöra lika gärna få följa med.
Kostar inget mer än själva utställningsavgiften.  Och möjligen mina stackars knän av att ställa 3katter.
DET gör vi inte om nåt mer.
Nå, åter till ordningen.

Puzzel
Lördag  Internationell Champion NOM BIS
Söndag  Cert NOM   I panelen så började dom räkna. En röst till Puzzel, en röst till annan katt, 1 röst till Puzzel osv
Till slut blev det 3-3.  Vid det laget höll jag på att gå totalt i taket.
*pust* Vad jobbigt.
En utslagsdomare hade utslagsrösten och tog då annan katt.
Jag är glad att det inte blev lottdragning utan en domaren som avgjorde.
Idag var Puzzel tvåa.  
Jag är så nöjd så det går inte att beskriva.
Fortfarande är Puzzels väl och ve det som är viktigaste och hon skötte sig otroligt bra hela helgen.
Lite lite morr.
Man måste ju visa att man är en dam i sin bästa ålder med egen vilja och humör.   *ler*
Båda domarna igår och idag sa att:
"Hon är en drottning och hon vet om det"
Fick dessutom beröm av några birma folk för mina fina prepareringar av mina katter.
JÄTTEkul att få !
"Du har alltid så fint preparerade katter" sa dom.

Oliver 
Lördag  Internationell Premier
Söndag Cert   Första på vägen till GIP.  Vi får ser hur långt det håller.  Fick massor med glada hejarop av Solveig som gladdes med mig för både Olivers och Puzzels och självklart Vitöras skull.  Men hon är ju raggisuppfödare så..... *ler*
Känns så otroligt roligt att hon gläds så med mig.  Tack Solveig !
Oliver är så otroligt rolig och skön att ha med sig.
Totalt avslappnad i buren och ute på domarbordet.
Idag satt han hos Lena Nordström och kollade in aktiviteterna på läktarna.
Man är aldrig orolig eller nervös när man har honom med sig.
Äter lite i buren. Gosar. Dricker lite vatten.
Kommer det sen besökare som gärna vill klappa katt och se hur en raggis uppför sig så plockar man glatt fram honom.
Han är ett exemplariskt exempel på go och harmonisk raggis.
Plus att barnen kan få klappa honom iom att han iallafall aldrig ska upp i panel.
Min älskade kosekatt.

Ja, det var min helg i Norge.
Jag har haft det helt underbart återigen.
Förutom alla otroligt underbara resultat så har jag träffat en hel mängd jättetrevliga människor.
Både svenska och norska.
Det är faktiskt en av dom bästa utställningar jag varit på när det gäller den sociala biten.
När det gäller utställningshallen var den otroligt läcker.
Här kan ni läsa om den.
Det är en Olympisk hall.
Otroligt mäktig.
Dock så var det en bit att gå och med mina knän och 3katter så var just DET ingen hit.
Men men...................

Det kommer lite fler bilder från där jag bor lite senare.
Jag åker inte hem förrän imorrn och det känns skönt att få koppla av här ikväll i lugn och ro.
Tror att kissarna uppskattar det också.
Nåja, Oliver har somnat i en fåtölj och Vitöra med.
Puzzel jagar flugor.
Men dom har åtminstone ett VAL.   *ler*
Tusen tack för alla hejarop !
Självklart är det roligt att dela glädjen med andra.
Speciellt när man åker iväg så här alldeles ensam.
VAD gjorde man innan mobil och MMS fanns ??!!

Jo, de gick väl bra *ler brett* Well, it went very well.

Först ut var Puzzel.
Hon fick sitt cert och allt var frid och fröjd.
Jag trodde dock inte på nåt NOM iom att domaren lät som om hon var lite liten.
Ingen fara på taket dock.
Nu är hon IC och det var målet med helgen.
Sen kom Oliver.  Min underbara söta goa Oliver som inte är snyggast här i världen.
Men som Jörgen så fint sa när jag ställde honom sist.
It's not the same quality as the other cat (Puzzel).
No, its my cozycat.
Ah, sad Jörgen, its your homecat,
Yes, Its my homecat.
Du är underbar Oliver.
Han fick sitt cert iallafall och är nu även han IP.
Etter det skulle Vitöra upp.
Inga problem där heller.
Oliver var klar för idag, men Puzzel och Vitöra gick upp för NOM och båda knep varsitt.
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Inkan did the wave.
Sen var det panel.
Och såhär gick det för Puzzel.   


Oliver har ju haft en såååååååååååå kämpig dag.
Det förstår vi ju alla.


PUZZEL My BIG star for today !   


ENG: First came Puzzel.
She got her cert and everything was fine.
First came Puzzel. 
I didnt thought we should take the NOM because the judge sounded as if she was a little small.
No danger of the ceiling, however.
Now she IC and that was the goal of the weekend.
Then came Oliver. My wonderful sweet Oliver.
Not the finest cat in the world.
But as Jörgen so nicely said when I had him the last time.
It's not the same quality as the other cat (Puzzel).
No, its my cozycat.
Ah, sad Jörgen, its your homecat,
Yes, Its my homecat.
You are wonderful Oliver.
He got his cert anyway, and now he is also IP.
After this I took up WhiteEar.
No problem there either.
Oliver was ready for today, but Puzzel and WhiteEar was up for NOM and bouth took it.
weeeeeeeeeeeeeeeeee
Inkan did the wave.
Then it was the panel and this was how it went fór Puzzel.
*Big smile*
I'm soo happy !
  


Stokke Nedre i Norge

Vi är framme nu.
Resan gick bra.
Bara Oliver som gastade med jämna mellanrum.
Här sitter Vitöra och Puzzel i det underbart breda fönstret.


Jag fick inte igång datorn först och det hade Oliver otroligt kul åt.
Kattskrälle !


Man blir väldigt smutsig av att åka bil hela dagen?!


Softar lite i nya sängen.


För att sedan totalt slockna i densamma efter en otroligt jobbig bilresa då han inte gjort ett jota ?!
Jag har sagt det förr och säger det igen.
- Han är en äkta raggis. Förutom när det gäller att klättra högt.


Puzzel
Får bli nåt bättre kort senare på henne.


Här bor vi iallafall.

Norska är vi allihop, Oliver, Puzzel och Vitöra

Ja, det är ju faktiskt sant.
Har ju totalt glömt.
Oliver är FÖDD i Norge och har en NORSK pappa men en mamma som kommer från australien.
Oliver kommer från Solveig, Diadems ragdolluppfödning.
Puzzels MAMMA EC (N)Reliance's Angelic Zinfandel är norskfödd och kommer från Gry i Norge.
Puzzel är otroligt lik sin MORMOR, CH Ritzyrags Selina som dock är född i Canada.
Här ser ni ett tidigare inlägg och bild på Selina.
Vitöra är ju NORSK skogkatt.  Och är ju alltså norrman han också.
Direktkvalificerad kan man säga.
Så ni ser, hela halva delar av Ligan är Norskättlingar på ett eller annat sätt.
SJÄLV är jag inte Norrman, men däremot helgrek.
Tveksamt om det är kvalificerande men men....................   *ler*
Vi är väldigt internationella både 2 och 4benta.  
Nu är vi här iallafall.    *vinkar*
Imorrn ska vi förhoppningsvis ta två cert så vi blir IP och IC.
Vitöra trallar på med raska steg mot att plocka dom 6cert han behöver för att bli Grand Internationell Premier.
Iallafall hoppas vi att han gör det.
Men rent utseendemässigt är det han som har störst chanser överhuvudtaget imorrn.
Mitt mål för imorrn är iallafall att ta Puzzels och Olivers cert.
Puzzel har lite päls för att vara hon.
Så vi är glada om hon får sitt cert så vi kan gå vidare.
Oliver är Oliver och vi hoppas han är ensam i sin klass så han får sitt cert.
HAN har iallafall päls.    *ler glatt*
Vitöra, tja, han är så snygg så jag nästan gråter när jag ser honom.
Igår tittade jag på honom.
Han sitter på akvariet och tittar drömmande framför sig.
Och i mitt mentala gråtmilda tillstånd just nu så börjar jag nästan gråta av att bara titta på honom.
Han är sååååååååååååååååå snygg.
Och jag ser den ståtiliga maine coon jag inte har.
Ja jag vet att det låter rubbat.
Men ni som känner mig fattar vad jag menar.
Han är absolut ingen stand-in för vare sig Tengel eller nån annan.
Men han är stor och ståtlig och ja..... knappt jag hittar ord.
Urläcker helt enkelt.
Nu ska jag ta en tur ner till sjön och fota lite.
Här är heeeelt underbart ! 

Enorma komplikationer men.... Huge complications but.....

Heja Sverige i Norge.
Komplikationerna har radats upp på sista tiden.
1  Jag tar fel på helg för utställnigen i Norge
2  Inga rum finns att få tag på till helgen då utställningen ska vara.
3  Min älskade svärfar och barnens farfar dör helt plötsligt
4  HITTAR rum i Gjövik, för att nån dag senare få information om att det var fel ! 
5  Efter enormt mycket letande, skrivande och massor med negativa besked så får jag återigen tag i rum där jag får ha katt.
6 Fixar hundvakt och Em tar hand om hemmavarande kissarna.   (Ja, jag tar med mig DIN katt Emlan)
7  Sista spiken i kistan mot att vi ska åka slås i.
Allt som hänt sista månaden har fått mig att helt missa att betala bilförsäkringen ?!
När jag nu tar tag i detta så får jag inte teckna en ny i det bolaget jag har haft tills nu.
Efter att till slut bestämt mig för ATT åka till Norge,känns detta som det sista dråpslaget.
8  Ringer ringer och får till slut tag i ett bolag som vill ha mig och min bil till en rimlig penning. Dom övertar även min bostadsförsäkring.  Bra !

SÅ, nån som vill byta liv med mig ett litet litet tag bara ?
*ler*
Heja Sverige !   Jag kommer med en NORSK skogkatt och en ragdoll som är NORRMAN !     Heja Sverige !  ler*
Det är långt att åka och jag önskade verkligen att jag kunde få sällskap.
MEN, jag vet att ingen kan. Det ska bli skönt att komma iväg några dagar iallafall.

ENG:   Go Sweden in Norway
Complications have the raw data up recently.
1  I have the wrong weekend for the exhibition in Norway
2  No room avalible the weekende when the exhibition are.
3  My belowed father-in-law and my childrens grand-father dies suddenly.
4  FIND place in Gjøvik, but some days later find out the information was wrong!   
5  After a huge amount of exploration, writing and lots of negative information, I again find a room where I can have my cats.
6  Get dog-watch and Em takes care of the cats back at home. ( Yes Em, I take Your cat with me)
7  Everything that happened last month has led me to completely miss to pay car insurance?!
When I now take hold of this, I cant sign a new one in the company I have had until now.
After finally decided me to go to Norway it feels this ss the last homicide squad.
8 Ringing ringing, Finally find someone to can take care of my careinsurance.

Go Sweden! I come with a NORWEGIAN Forest cat and a Ragdoll who is NORWEGIAN !     Heja Sverige !
It's far to go and I really wish I could be joined.
BUT, I know that no one can. It will be nice to get away a few days anyway.

Matte Matte och alla ni andra

Snart är det den STORA STORA dagen !
Min FÖDELSEDAG !
Ni får hjälpa mig att påminna Matte så hon inte glömmer det !
Hon kan vara lite opålitlig ibland.

Bandit och Trixi är med i Månadens fototävling på JKK i maj

*ler*
Hade helt glömt att jag skickat in en bild.
Ni hittar kandidaterna på Järva Kattklubbs sida.
En galen pil hoppar upp och ner där det står Fototävling.   :-)
Nej, ni ska inte rösta men bilden är så söt tycker jag.
Inte som Hund och Katt direkt.   *ler*

ENG: * smiles *
Had completely forgotten that I sent a picture.
You can find candidates on Järva Cat Club page.
A crazy arrow jumps up and down where it says Photo. :-)
No, you should not vote but the picture is so cute I think.
Not like Dogs and Cats directly. * smiles *

Tallinn

Här kommer lite försenade bilder.
Old Hansa - Häftigaste matstället i Tallin

ENG: Here's a little delayed images.
Old Hansa - coolest restaurant in TallinMatsedel - Menu


Servitör - waiter


Innan maten tog vi en promenad och kikade i lite skyltfönster.
ENGBefore dinner, we took a walk and looked in a little storefront


Lite gatubilder
ENG:Streetpictures
Anna


Innan kvällens middag så kilade vi in på ett chokladfik.
Tack Sandra för tipset !
Choklad är nåt Anna och jag aldrig säger nej till.   *ler*
ENGBefore tonight's dinner we took a little coffeebrake.
Thanks Sandra for the tip!
Chocolate is something Anna and I never say no to. * smiles *

Anna väntar otåligt.
ENG:  Anna waiting impatiently.


Värt att vänta på.    *mums*
ENG:Worth wating for.


Här hittade vi en katt dessutom.  *ler*
ENG: Here we found a cat.


Enligt turistinfo skulle man se Katarinagränden så som lydiga Tallinnturister så gick vi självklart dit.
ENG: According to the tourist info, you shold see Katarina alley.
As goodTallinn tourists we went there to see it.
NU ska vi äta.
Old Hansa igen.
ENG:  NOW we will eat.
In Old Hansa


Underhållning - Entertainment


Meny - Menu
Lite speciellt - A little bit special


Toaletten är definitivt en upplevelse.
ENG: The toilet is a VERY specal experience.
Och några bilder från övervåningen.
ENG:Some pictures from the upper floor.
Vi åt lunch på ett föredetta gräsligt spejsat ställe.
Sliten, skitig vit galon.
Men vi var hungriga som vargar och det var ändå rätt kul ställe.
Dock mer av nattklubb med nån form av lunch dagtid.
ENG: We ate lunch in a former grass detail hipt place.
Worn, dirty white stripe.
But more like a nightclub than a day eatingplace.


Så närmar vi oss slutet på resan.
Köpcenter av exclusiv art.
ENG: Now we go to the end of the trip.
An excluxive shoppingcenter.


I ett något billigare köpcenter hittade jag lite gott och blandat.
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
En djuraffär.
ENG: In a slightly cheaper shopping malls, I found some good and mixed.
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
A animalshop


Norpade en kalender med mig hem.
ENG: Took an animalcalender with me home.


På ett annat ställe kunde man köpa brickor till djurens halsband.
ENG: In another place you could buy tickets to the animal necklace.


Självklart måste Nalle Puh vara med.
ENG: Of course Nalle Puh must be with us here.


Funderade lite över texten.
Om man skjuter automaten, får man ut pengar då ?
ENG: Wondered a little over the text.
If you shoot the machine, you get money then?


DETTA ska föreställa friterad banan med glass !!??
hm.......................
Men priset var efter utseendet både på varmrätt och efterrätt.
ENG: This should imagine fried banana with ice cream!?
hm..................
But the price was after the appearance of both hot and dessert.


Till slut lyckades jag iallafal hitta några riktiga katter.    *ler*
ENG: Finally, I managed to find some real cats.    *smile*


På flygplatsen hade dom ett riktigt saltvattenakvarium.
Snyggt
Men fiskarna ville inte vara med på bild.
ENG:  At the airport they had a proper saltwater aquarium.
Nice
But the fishes didnt want to be in the picture.
Home home sweet home.
Home home sweet cat.  

Tengel - Isfolket kissen

Bilden är suddig men känslan är så stark så man nästan kan ta på den.
IsfolksKatten
ENG: The image is blurred, but the feeling is so strong, so you almost can take it on.


Bästa platsen är självklart mitt på vardagsrumsbordet.
ENG: The best place is obviously the middle of the living room table


Sover i stolen i köket.
ENG: Sleeping in the chair in the kitchen.


Ursäkta men jag försöker faktiskt sova här.
ENG:  Excuse me but I try actually to sleep here.


Kolla in pälsen han fått.
ENG: Check out the coat he have.


Dricker vatten ur stora vattenskålen ute.   *ler*
ENGDrinking water from large water dish outside. * smiles *Jag byter så gärna med dig Tengel.
ENG:I change place with you Tengel.


Byte av sovplats från köket till växthuset.
Varmt och skönt.
ENG: Change of sleeping space from the kitchen to the greenhouse.
Warm and comfortable.


- Nej, jag tänker inte gå in !
ENG:   - No, I DONT want to go inside !
 

Detta var allt från Tengel för denna gången.
På återseende.
ENG: This was everything from Tengel this time.
Revoir

Måste le lite i sorgen - A smile in the grief

Ja, jag lagar mat och står i.
Ni som känner mig hyfsat väl vet att just matlagning är inte riktigt min grej.
Igår värmde jag potatis på burk, kokade morötter och gjorde sen nån form av sås.
Koka morötter och värma färdig burkpotatis är ju inte speciellt svårt.
När det gäller såsen så log mina gäster så glatt och fint och sa att det smakade gott.
Vetetusan........... Skratt
Till efterrätt åt vi jordgubbar och grädde.
*mums*
Idag lagar jag lax i ugn, färsk potatis och morötter igen.
Jag är en jävel på att skala och koka morötter.
*ler*
Självklart glömde jag hollandaisesåsen.  :-(

ENG: Yes, I cook.
You who know me pretty well know that cooking is not really my thing.
Yesterday I boiled potatoes, boiled carrots and then did some form of sauce.
Boil carrots and warm pre-canned potatoes is not very difficult.
As the sauce,g my guests smiled nicely and said it tasted good.
Well I dont know that........... Laughter
For dessert we strawberries and cream.
* jami*
Today, salmon in the oven, fresh potatoes and carrots again.
I am a bastard on the scale and cook of carrots.
* smiles *
Of course I forgot the sauce.  :-(

Stand-by knappen - Stand-by button

Det känns som om stand-by knappen är intryckt.
Paus för en stund.
Overkligt

ENG: It feels as if stand-by button is pressed.
Pause for a moment.
Unreal


RIP Älskade Älskade EricBarnens älskade farfar.
Min underbara förebild.
Ingen kunde som du berätta hur det var förr.
Ingen hade tålamod som du med barnen.
Hur många turer runt Råstasjön har du inte gjort.
Utflykter i skogen med matsäck.
Gått i trappan med Emilie och Christoffer på armen och visat tavlor.
Påtat i trädgården.
Alltid funnits där.
För mig.
För oss.
Vi åkte till banken du och jag.
Bara vi.
Det var så trevligt.
Ibland åt vi en bit mat.
Jag kommer sakna våra turer med rullatorn i sakta mak genom Solna Centrum.
Men du dog i din kära trädgård precis som det ska vara.
Ett lugnt insomnade.
Ett lugnt ansiktsuttryck.
Eric jag saknar dig så hjärtat brister.

Det finns något som är starkare än döden
Det är närvaron av de frånvarande i minnet hos de levande
.
(Jean d'Ormesson)
RIP :rose::rose:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eric_Holmqvist

ENG: My childrens belowed grandfather.
My wonderful role model.
Nobody could like you tell us how it was before.
Nobody had so much patience with the children.
How many trips around Råstalake, you havn't done.
Excursions in the forest with packed lunch.
Joined the stairs with Emilie and Christopher on his arm and showed pictures.
Maked he garden shine.
Always been there.
For me.
For us.
We went to the bank, you and me.
Just us.
We hade such a lively time.
Sometimes we have a bite to eat.
I will miss our trips twith the walker slowly through Solna center.
But you died in your dear garden just as it should be.
Slowly fell asleep.
A calm facial expressions.
Eric I miss you so my heart brokes.

There is something that is stronger than death
It is the presence of the absent in the memory of the living.

(Jean d'Ormesson)
RIP  :rose::rose:

Ny kategori tillagd

Levina har fått en egen kategori till bara sig.
Mitt favvobarn

ENG:  My favouritekid got her own categorie.

Norge Norge här vi inte kommer, Norway Norway here we will not come

Jag har helt tagit fel på helg.
Norgeutställningen är nästa helg, men jag har tagit ledigt och bokat rum till den här helgen.
Som tur är så dubbelkollade jag anmälan annars hade jag varit i på väg till Norge idag
Tänk vad förvånad jag hade blivit över att det var helt tomt utanför utställningshallen.
Nu är det såhär att det ser ut som om det är fullt överallt i Gjövik med omnejd.
Så det troligaste är att det helt enkelt inte blir någon resa.
Trist men sant.

En glad nyhet med allt detta är att jag får komma på min älsklingsunges 1-årskalas på söndag.
*gör vågen*    *glad*

ENG: I have completely taken the wrong weekend.
Norway exhibition is next weekend, but I have taken time off and booked a room for this weekend.
Fortunately, so I double-checked the notification otherwise, I had been on my way to Norway today.
Just think what surprised I had been.
Not a single person outside the exhibit hall. 
Now it's like this.
All hotels in Gjøvik and surroundings are full.
So it is most likely that there simply is no journey.
Sad but true.

The good news in all of this is that I can come on my favorite kids 1-year party on Sunday.
* does the wave *             * happy *
Kiss Levina

Grattis - Congratulations - Levina 1years May 30

Grattis till Världens sötaste 1åring !
Jag var där idag och lämnade en "liten" present.
Mamma blev överlycklig.   *ler*
Levina älskar sin sitt Ior.
Jag älskar dig Levina.
Sötaste ungen på jorden.   *ler brett*

ENG: Congratulations World's cutest one year old !
I was there today and left a "small" gift.
Mom was thrilled. * smiles *
Levin loves his IOR that she can sit on.

Love ya Levina !
Cutest little kid on Earth.    *big smile*

Tystnaden i Ligans blogg - Why ?

Puzzel har varit borta sedan i fredagskväll.
Inatt klockan halv tre stod hon utanför dörren på bron på landet.
Hungrig, full med fästingar men annars i god form.
Väntan har varit fruktansvärd och totalt olidlig.
Men nu är hon iallafall hemma igen.

ENG: Puzzel has been gone since Friday night.
Tonight at half three she stood outside the door on the bridge in the country.
Hungry, full of ticks, but otherwise in good shape.
Waiting have been terrible.
But now shes home again.

RSS 2.0